Kurot ugunskuru, neaizmirstiet, ka...

Lielu ugunskuru labāk nekurt aizsargājamās teritorijās un sausās, ugunsnedrošās piekrastēs.

Ugunskurus uz valstij piederošas zemes var kurt oficiālās ugunskuriem paredzētās vietās, bet privātās teritorijās ar īpašnieka atļauju un speciāli tam paredzētā vietā. Pilsētas teritorijā ugunskuru bez atļaujas kurt nedrīkst. Piemēram, Tallinā ugunskura kūrējiem ir jāpieprasa atļauja.
Ugunskurus nedrīkst kurt tādu pilsētu un apdzīvotu vietu teritojās, kurās ir vietējā pašvaldība to ir aizliegusi. Noteikti painteresējieties par to savā pagastā vai pilsētā!
Pirms ugunskura kuršanas tam ir jāatrod droša vieta – vismaz 15 metru attālumā no ēkām un 30 metru attālumā no krūmājiem un meža.
Ugunskura vietai jābūt attīrītai no sausas zāles un zariem, pamatnei jāsastāv no minerāliem un vietai jābūt norobežotai ar nedegoša materiāla (augsne, smilts, māls) un/vai akmeņu apli.
Kurot ugunskuru, jāņem vērā vēja stiprums un virziens (par drošu tiek uzskatīts līdz 1,5 m/s). Noteikti jāseko, lai ugunskurs vai no tā lecošās dzirksteles neaizdedzinātu krūmus vai izkaltušu zāli. Neaizmirstiet teicienu – deg kā pērnā zāle.
Degošu ugunskuru nedrīkst atstāt bez uzraudzības!
Pie ugunskura jābūt pieejamiem vienkāršākajiem ugunsdzēšamajiem līdzekļiem. Tādi ir, piemēram, ugunsdzēšamais aparāts vai spainis ar ūdeni.
Kad ugunskurs izdedzis, apdzēsiet gailošās ogles. Tam noderēs spainis ūdens vai smiltis, zeme.
Publisks ugunskurs, kas tiek aizdegts publiska pasākuma ietvaros, ir jāsaskaņo ar vietējo glābšanas dienestu.
Publiskam ugunskuram, piemēram, lielam ugunskuram, ir jāatrodas vismaz 50 metru attālumā no ēkām un no meža!

Katra jauna ugunskura vieta ilgi krīt acīs dabas baudītājiem. Reizēm ir prātīgāk pievienoties citiem, kas sakūruši lielu publisku ugunskuru, vai arī aizdegt, piemēram, lāpu.

Pirms ugunskura aizdegšanas vietējā meteoroloģijas dienestā noteikti pārbaudiet arī ugunsbīstamības līmeni mežos.

Nevis likumdošana un bailes no soda, bet gan cilvēku skaidrais saprāts ir tas, kas nodrošina mierīgu nakti glābšanas dienesta darbiniekiem un burvīgas ugunis Baltijas jūras krastos.

Ja iespējams, lūdzu informējiet arī vietējo pašvaldību par to, kurā vietā vēlaties kurt ugunskuru.

Glābšanas dienesta numurs ir 112.