Förutse stimmet under Forneldarnas Natt

Till  firandet av Forneldarnas Natt hör eventuellt störande och riskfyllda element som lönar sig att ta i beaktande redan på förhand. Genom att vara varsam med sig själv och sin miljö så kan alla bidra till att göra evenemanget till en säker och vacker sensommarfest.

Handskas varsamt med elden

Att göra upp en säker öppen eld kräver försiktighet. Läs mer genom att klicka på länken till vänster.

Måttlighet i bruket av alkohol

Det hör inte Forneldarnas Natt till att inta stora mängder alkohol. Kopiöst drickande kan leda till allvarliga olyckor och tråkigheter.

Skräpa inte ner i naturen!

Då du vistas på havsstranden, respektera naturen omkring dig. Ta med dig allt som inte hör naturen till då du går.

Lyssna till tystnaden

Som motvikt till storstadens buller lönar det sig att tystna inför naturens ljud under Forneldarnas Natt. Högljudd musik stör närområdets invånare och andra av nattens åskådare. Även smällar från fyrverkerier kan förstöra stämningen under Forneldarnas Natt.

Kom i håg säkerheten till havs

Att simma i mörker är farligt, speciellt under alkoholpåverkan. Om du firar Forneldarnas Natt på en båt, följ bestämmelserna till havs. Mer information om säkerhet till havs: www.viisaastivesilla.fi ja www.veneily.fi.