Muinaistulien yön perinne on vielä nuori

Nykyisin muinaistulia sytytetään Itämeren rannikolla symboloimaan Itämeren maiden yhtenäisyyttä. Samalla muistutetaan mereen liittyvästä historiasta ja kulttuuriperinnöstä. Elokuun lopussa sytytettävät tulet viestivät ihmisten vuosituhansia kestäneestä katkeamattomasta siteestä Itämereen ja lupauksesta ryhtyä toimiin sen suojelemiseksi. Muinaistulia poltetaan myös niiden muistoksi, jotka eivät koskaan palanneet mereltä.

Vanhimmat kirjalliset lähteet muinaistulien käyttämisestä viestintävälineenä Itämeren alueella ovat peräisin viikinkiajalta.  Merkkitulien avulla voitiin osoittaa merenkulkijoille turvallinen tie satamaan tai rantaan. Laivaväylien läheisyydessä käytettiin myös yhtenäistä, ulkomereltä sisämaahan ulottuvaa merkkitulien muodostamaa valvontajärjestelmää. Varoitukseksi vaarasta tai muun tärkeän sanoman levittämiseksi sytytettiin näkyville paikoille peräkkäisiä tulia, jotka loistivat kymmenien mailien päähän. Jokaisen rannikolla asuvan yhteisön piti osallistua järjestelmän ylläpitoon sytyttämällä ja hoitamalla merkkitulia. Vastuusta luistaminen ja viestin katkeaminen tiesivät syyllisille ankaraa rangaistusta. 

Muinaistulet syttyivät jälleen vuonna 1992

Vuonna 1992 vietetystä Suomen itsenäisyyden 75. juhlavuodesta lähtien on Suomen etelärannikolla juhlistettu Muinaistulien yötä. Vuotta myöhemmin kokot paloivat myös parissa virolaisessa rantakylässä. Tuolloin tapahtumaa alettiin kutsua Muinaistulien yöksi. Tänä päivänä kokkojen polttamisella halutaan korostaa Itämeren suojelua ja sen kulttuuriperinnön säilyttämistä, Itämeren eri alueiden välisen kanssakäymisen ja yhteistyön merkitystä sekä sisämaassa ja rannikolla elävien ihmisten yhtenäisyyttä. Muinaistulien yö voi tarjota rannalle kokoontuneille myös varsin vaikuttavan elämyksen. Virossa on koettu voimakasta yhteisöllisyyttä järjestämällä Muinaistulien yönä esimerkiksi kylätansseja.

Muinaistulien yön vieton aloitusajankohdaksi on vakiintunut elokuun viimeinen lauantai kello 21.30. Tuliketju on kulkenut yli Pohjanlahden Ahvenanmaan kautta Ruotsiin; tänä vuonna kokkoja sytytetään myös Latvian, Liettuan, Puolan, Saksan ja Tanskan rannikolla sekä Viron sisävesistöjen äärellä.

Vuonna 2009 portaali www.ancientlights.eu ja www.muinastuled.ee kutsuivat verkkosivuillaan kaikkia virolaisia ottamaan osaa Muinaistulien yön vietosta. Kutsu kulkeutui myös Viron ulkopuolelle ja nopeasti Muinaistulien yö laajeni Itämeren maiden yhteiseksi tapahtumaksi.